Om Farfars Klocka

Företaget har F-skattsedel.

Plusgiro: 49 48 72-5

Bankgiro: 361-9392

 

Betalningsalternativ:

Kontant i urverkstaden på Renstiernas Gata 20, Stockholm

Till företagets plusgiro eller bankgiro, förskottsbetalning tillämpas.

  

Villkor

Bedömning av ett ur är gratis, men kunden står för frakten och ev. rek till och från urverkstaden. För porto- och fraktkostnader se postens portotabeller.

 En inskickad klocka skickas alltid tillbaka till den adress som uppgivits. Om kunden vill hämta klockan i urverkstaden 
måste han/hon kunna legitimera sig.

 För inlämnad vara ansvaras högst 3 månader efter det att vi
aviserat om att varan är färdig att hämtas. För icke uthämtad vara tas en förvaringsavgift om 150 kr/månad ut. Efter ett åt går varan till försäljning. Se vidare här.

Om urreparatören bedömer att inlämnat urverk inte kan repareras, meddelas kunden om detta per telefon eller mail och det utgår ingen kostnad. Klockan skickas tillbaka så fort fraktkostnaden satts in på vårt PG eller BG.

Farfars Klocka lämnar ett års garanti på utfört arbete. Garantin gäller ej om uret utsatts för våld eller blivit vattenskadat. Om kunden önskar använda sig av garantin kontaktas Farfars Klocka via mail, telefon eller brev med en noggrann beskrivning av problemet. Om urreparatören bedömer att garantin ska gälla lämnas eller skickas klockan (väl emballerad) till Farfars Klocka.
Kunden kontaktas sedan om åtgärder.

Alla kostnader är inklusive moms på 25 %.

 

En gånghake snart redo för shellack.